Tags: bệnh chân tay miệng

Bác sĩ nhi mách cách phòng ngừa và điều trị khỏi bệnh tay chân miệng hiệu quả nhất

Bệnh tay chân miệng là bệnh siêu vi, và bệnh siêu vi thì tự hết sau 7-10 ngày – đó là diễn tiến tự nhiên của bệnh. Tay chân miệng là bệnh siêu vi Xung quanh diễn biến dịch bệnh tay chân miệng đang lan rộng, một trong những băn khoăn của các bố mẹ là có…